5-Finger Minor Scales in 12 Keys

Download Score

By downloading this music, you agree to the Terms & Conditions.

Parts:

Difficulty:

Genre:

score preview

Đây là những bài tập luyện ngón quan trọng mà bạn có thể làm để làm quen với các mẫu âm giai ngũ cung trong âm giai thứ. Âm giai ngũ cung ý chỉ 5 nốt đầu tiên trong một quãng 8. (Một quãng âm đầy đủ có 8 nốt). Lưu ý các dấu # (dấu thăng) và b (dấu giáng) ở phần khóa biểu ở đầu mỗi khuông nhạc trong lúc luyện ngón tay với âm giai ngũ cung vì các dấu thăng và giáng này không ký hiệu trực tiếp lên các nốt nhạc trong ô nhạc. Cố gắng ghi nhớ các nốt đơn giản trước, dần dần bạn cần phải nhớ toàn bộ các nốt.

Trong bài tập luyện ngón này, bạn sẽ tập Âm Giai ngũ cung trước tiên, đến phần rải nốt hợp âm chủ (Tonic ), và cuối cùng là chập nốt hợp âm chủ với nhau.

Để luyện ngón hiệu quả, bạn lưu ý ngón tay luôn chạy theo thứ tự ngón từ 1-2-3-4-5-4-3-2-1 cho tay phải và 5-4-3-2-1-2-3-4-5 cho tay trái. Với hợp âm chủ, cách đặt ngón tay là 1,3 và 5.

Nếu cần, bạn có thể thử nghe qua phần thu âm mẫu cho bài tập luyện ngón này.

Download Score

By downloading this music, you agree to the Terms & Conditions.